top of page

Suze Krieg

Breslau, 1930

Suze Krieg werd geboren als oudste dochter van componist en dirigent Hans Krieg en Regina Sternlieb. Halverwege 1933 vluchtte het gezin naar Amsterdam, waar haar zusje Mirjam later dat jaar werd geboren. In Amsterdam was Hans Krieg dirigent van de Joodsche Orkest Vereniging ‘Amsterdam’ en werkte hij voor het koor van de Liberaal Joodse Gemeente. Er kwamen veel Duits-joodse artiesten over de vloer bij de familie Krieg.

Vanwege Kriegs functie als organist en koordirigent was het gezin enige tijd van deportatie vrijgesteld, maar op 20 juli 1943 moesten ze alsnog naar Westerbork. Tot driemaal toe ontkwamen ze daar aan deportatie naar Auschwitz. Met een zogenaamd Palestina-certi caat wist Krieg zich op de Palestina-lijst te plaatsen. Op 11 januari 1944 volgde deportatie naar het ‘uitwisselingskamp’ Bergen-Belsen. In de loop van 1944 werd de situatie in dat kamp steeds slechter; honger, kou, tyfus en andere ziekten maakten vele slachtoffers. Ook de gezondheid van Regina en Hans Krieg ging snel achteruit. Toch vond hij de kracht om met de kinderen in het kamp Hebreeuwse en Nederlandse liedjes te zingen en zo tegenwicht te bieden aan de verschrikkingen van het kampleven.

Met het oprukken van de geallieerde troepen werd een deel van de kampbevolking in drie treinen weggevoerd, ook de Kriegs. Zij reisden wekenlang met onbekende bestemming en strandden uiteindelijk bij het dorpje Tröbitz, waar zij op 23 april 1945 door de Russen werden bevrijd. De zusjes zochten daarna in het verlaten dorp overal naar eten voor hun doodzieke ouders. Ook Suze kreeg vlektyfus en werd heel erg ziek.

Na de oorlog werd Suze Krieg op zeventienjarige leeftijd psychotisch en werd een half jaar opgenomen in de gesloten afdeling van de Valeriuskliniek, zonder bezoek. Daarna volgde meerdere opnames. Op haar dertigste ging zij in analyse bij psychiater Max Hamburger (1920- 2012). Suze Krieg werkte als analist in het laboratorium van de Sinaï-Kliniek (nu Sinai Centrum) in Amersfoort, in verschillende Gemeenteziekenhuizen en bij Philips Duphar.

Suze Krieg was born as the oldest daughter of composer and conductor Hans Krieg and Regina Sternlieb. The family ed from Germany to Amsterdam in mid-1933 and her sister Mirjam was born later that year.

Hans Krieg was the conductor of Amsterdam’s Jewish Orchestra Association. He also worked for the choir of the progressive Jewish community. German-Jewish performers, who were refugees as well, regularly visited the Krieg family at home.

Also because of Krieg’s activities as an organist and choirmaster, for a time the family was spared deportation. Yet on 20 July 1943 they were taken to the Westerbork transit camp anyway. They escaped being deported from there to Auschwitz three times. With a so- called Palestine-certi cate, Krieg managed to place the family on the Palestine-List. On 11 January 1944, they were deported to Bergen-Belsen‘s, ‘exchange camp’. Over the course of 1944, the situation in that part of the camp worsened: hunger, freezing temperatures, typhus and other diseases took their toll on the prisoners. The health of Regina and Hans Krieg also rapidly declined. Yet he still found the strength to sing Hebrew and Dutch songs with the camp children and this was something of a reprieve in the day-to-day horrors they had to face .

With the advance of the Allied forces, part of the camp population was taken away in three trains, including the Krieg family. They travelled around for weeks without reaching a destination, until being stranded nearby the German village of Tröbitz. There the Russians liberated them on 23 April 1945. The sisters searched everywhere in the deserted village to nd food for their seriously-ill parents. Suze also came down with typhus and got very sick.

After the war, Suze became psychotic at the age of seventeen and was hospitalized for six months in the closed psychiatric ward of Amsterdam’s Valerius Clinic; visitors were not allowed. She was also institutionalized on a number of other occasions. When she was thirty she went into analysis with the Jewish psychiatrist Max Hamburger (1920-2012). Suze Krieg worked as an analyst in the laboratory of the Sinai Clinic (now Sinai Centrum, at various municipal hospitals and for a pharmaceutical company.

bottom of page