top of page

Mia van Praag

Amsterdam, 1934

Mia was de oudste van drie dochters van taxichauffeur en handelaar Isaac (Ies) van Praag en Clara (Kitty) Groen. In 1937, een jaar na de geboorte van zus Renée, verhuisde het gezin naar Zandvoort. In het najaar van 1940 werd nog een zusje geboren, Anneke. In Zandvoort opende Mia’s moeder een kruidenierswinkel.

Tevergeefs probeerde het gezin na het uitbreken van
de oorlog via IJmuiden naar Engeland te vluchten.
Half maart 1942 moesten alle Zandvoortse joden naar Amsterdam vertrekken, ook het gezin Van Praag. In juli 1942 begonnen de massale deportaties naar Westerbork, en later ook naar Kamp Vught. Ook de grootouders Groen werden opgepakt en gedeporteerd. Later gebeurde dat ook met grootmoeder Van Praag,

die weduwe was.

Toen Mia op een dag bij een vriendinnetje aan het spelen was, vond in die straat daar een razzia plaats; het vriendinnetje en haar ouders werden uit huis gehaald, maar Mia werd nog net op tijd in een kast verstopt.

Op een avond hoorde de achtjarige Mia een gesprek tussen haar ouders, waarin haar vader stelde dat het 

misschien beter zou zijn een einde aan hun leven te maken. Er was immers geen uitweg. Haar moeder praatte dat uit zijn hoofd. Het gezin van Praag kreeg een oproep zich te melden. Kort daarna deed zich door een toeval de kans voor om onder te duiken. De zusjes Mia en Renée werden eerst samen ondergebracht in Valkenburg. Daarna werd Mia zonder haar zusje naar Brunssum gebracht en vervolgens naar Kerkrade, naar de familie Kloth.

Na de bevrijding was het moeilijk voor Mia om zich aan de nieuwe gezinssituatie aan te passen. Pas na haar huwelijk in 1957 nam ze weer contact op met de familie Kloth.

Mia Corbey-van Praag was getrouwd en heeft drie kinderen. Mettertijd werd ze steeds bewuster joods. Ze werkte ruim 25 jaar als docent/rondleider bij het Joods Historisch Museum en ook nu nog leidt ze toeristen rond in ‘joods Amsterdam’.

Mia was born as the oldest of three daughters to the taxi driver and trader Isaac (Ies) van Praag and Clara (Kitty) Groen. In 1937, a year after the birth of sister Renée, the family moved to the seaside town of Zandvoort. In the autumn of 1940 another sister was born, Anneke. Mia’s mother opened a grocery shop in Zandvoort.

After the invasion of Nazi Germany on 10 May 1940, the family made a failed attempt to ee to England via the Dutch harbour town of IJmuiden. In mid-March 1942 the German occupier ordered all of Zandvoort’s Jews to move to Amsterdam, including the Van Praag family. The mass deportations to the concentration and death camps via transit camp Westerbork, and later also via camp Vught, began in July 1942. Also the Groen grandparents were arrested and deported. Later grandmother Van Praag, who was widowed, suffered the same fate.

While Mia was playing at a girlfriend’s house one day, a razzia (roundup) took place on that street – this friend and her parents were dragged from their home. But Mia was hidden in a closet just in time.

One night, eight-year-old Mia overheard a conversation between her parents; her father wondered if it would be better to put an end to their lives. After all, there was no escaping the Nazis. Her mother convinced him otherwise.

The Van Praag family received a call-up to report for deportation. As coincidence would have it, shortly thereafter they were offered a place to go into hiding. Sisters Mia and Renée were rst housed together in the city of Valkenburg, in the south of the Netherlands. Mia was then moved to the nearby town of Brunssum without her sister and then to Kerkrade, to be hidden with the Kloth family.

After the Liberation, it was dif cult for Mia to adjust to the new situation at home. In 1957, once she was married, she nally renewed her contact with the Kloth family.

Mia Corbey-van Praag was married and has three children. Over time became she became more conscious of her Jewish identity. For over twenty- ve years she worked as an instructor and tour guide in Amsterdam’s Jewish Historical Museum. Nowadays, she gives guided tours about the Jewish history of Amsterdam to people visiting the city.

bottom of page