top of page

Hélène Levy

Amsterdam, 1940

Hélène werd geboren als oudste dochter van Gerard Levy en Hetty van den Bergh. Haar vader werd opgeleid tot maag- darmarts in het Nederlandsch Israëlitisch Ziekenhuis (NIZ) in Amsterdam, waar hij zijn latere vrouw leerde kennen, die verpleegkundige was.

In oktober 1942 kreeg Hélène een zusje, Hanneke. De massale deportaties waren toen al vier maanden aan de gang en de Levy’s besloten onder te duiken onder de naam Jonker. Hélène werd eerst ondergebracht in Amsterdam, daarna in Heerhugowaard en later in Den Helder.

Alleen dit laatste adres kan zij zich goed herinneren. Haar zusje ging eerst met haar ouders mee, maar werd later ondergebracht bij een bakker in Erp (Brabant).

Begin 1944 werd in het katholieke ziekenhuis Sint Antoniushove in Leidschendam nog een broertje geboren, Gerard. Haar vader, die onder de naam Jonker als arts werkzaam was, deed de bevalling. Hélène is toen zelfs nog op bezoek geweest bij de pasgeboren baby. Door verraad werd haar vader opgepakt en in juni 1944 werd hij naar Westerbork gevoerd. Op 31 juli volgde deportatie naar Theresienstadt en vandaar naar Auschwitz. Na een 

dodenmars kwam hij terecht in Blechhammer, waar hij uiteindelijk werd bevrijd. Eind 1944 werd Hélène herenigd met haar moeder, die in Amsterdam in een particulier verpleeghuis werkte. Samen doorstonden ze de Hongerwinter.

Na de oorlog wilde haar vader de gezinsleden beschermen door de joodse naam Levy niet meer te gebruiken; voortaan zouden ze ‘Van Vinninghe’ heten. Die naamsverandering is een trauma voor Hélène: tijdens de oorlog kon ze geen Levy heten en nu moest ze weer van haar vader haar joodse identiteit verbergen.

Hélène doorliep het gymnasium, ging geneeskunde studeren aan de UvA en specialiseerde zich in dermatologie. Tot 1999 werkte ze als dermatoloog in het Diaconessenziekenhuis in Voorburg. Tekenen was altijd al haar hobby en in 2005 begon ze schilderlessen te volgen. Hélène Levy was getrouwd en heeft drie kinderen.

Hélène was born as the oldest daughter of Gerard Levy and Hetty van den Bergh. Her father was a gastroenterologist-in-training at the Nederlandsch Israëlitisch Ziekenhuis (NIZ), a jewish hospital in Amsterdam. There he met his wife to be who was a nurse.

Hélène’s sister, Hanneke, was born in October 1942. The mass deportations of Jews living in the Netherlands to the concentration and death camps had already been going on for four months. The Levys decided to go into hiding under the name Jonker. Hélène was rst hidden in Amsterdam, then in Heerhugowaard, and later in Den Helder. She only has a clear memory of the last address. Her sister rst went into hiding with her parents but was later housed by a baker’s family in Erp, a town in the south of the Netherlands.

At the beginning of 1944 Hélène’s brother Gerard was born in the Catholic hospital in the city of Leidschendam. Her father, who worked as a doctor there under the name Jonker, performed the delivery. Hélène even visited the newborn baby. Her father was betrayed and arrested in June 1944 and taken to the Westerbork transit camp. Deportation to the Theresienstadt concentration camp followed on 31 July; from there he was transported to Auschwitz. After a death march he ended up in the Blechhammer labour camp, where he was eventually liberated. At the end of 1944 Hélène was reunited with her mother, who worked in a private nursing home in Amsterdam. Together they survived the Hunger Winter of 1944-45.

After the war her father wanted to protect his family by no longer using the Jewish name Levy; from that time on they would be called ‘Van Vinninghe’. This name change was traumatic for Hélène: during the war she could not use Levy and now her father was insisting she conceal her Jewish identity again.

Hélène studied medicine at the University of Amsterdam (UVA) where she specialized in dermatology. Until 1999 she worked as a dermatologist in the Diaconessenziekenhuis, a hospital in the town of Voorburg. Drawing was always her hobby and in 2005 she started taking painting lessons. Hélène Levy was married and has three children.

bottom of page