top of page

Awraham Soetendorp

Amsterdam, 1943

De vader van Sjalom Awraham Soetendorp, Jacob Soetendorp, was in de oorlog godsdienstonderwijzer en pastoraal jongerenwerker bij de Nederlands-Israëlietische Hoofdsynagoge en leerde voor rabbijn. Zijn moeder, Maria Blits, was kostuumnaaister. Toen de massale deportaties half juli 1942 begonnen, zag Jacob Soetendorp steeds meer leerlingen verdwijnen en de gedachte om onder te duiken vatte bij hem post.

Na de geboorte van Awraham wilde Maria Soetendorp niet zonder haar zoontje onderduiken. Het lukte niet om voor hen samen een plek te vinden.

Toen de Grüne Polizei te kennen gaf dat het gezin zich de volgende dag moest melden voor de ‘tewerkstelling in Duitsland’ (lees: deportatie), ging Maria Soetendorp akkoord: de drie maanden oude Awraham zou alleen onderduiken. Na op verschillende adressen te zijn ondergebracht, kwam hij uiteindelijk terecht bij Bertus en Ria (Moeke) van der Kemp-Willemsen in Velp, bij Arnhem. Zijn ouders doken samen onder in het Brabantse Deurne. Door gevechten in en rondom Velp aan het einde van de oorlog werd Awrahams pleegvader Bertus van der Kemp gedood en lag Awraham enige uren onder het puin van

hun verwoeste huis.
Na de oorlog toen het gezin Soetendorp weer herenigd was, kwam op aandringen van Jacob Soetendorp Awrahams pleegmoeder een tijdje bij hen wonen. Deze periode was zeer verwarrend voor Awraham. In 1948 emigreerde de familie naar Israël, naar Jeruzalem. Omdat zijn vader geen geschikt werk kon vinden, keerden zij vijf jaar later terug naar Nederland. Awraham had inmiddels twee broers en een zus. Na de middelbare school volgde hij aan het Leo Baeck College in Londen een opleiding tot rabbijn.

Awraham Soetendorp is getrouwd met Sira van IJssel; samen hebben ze twee dochters. Soetendorp is oprichter en voorzitter van het Jacob Soetendorp Institute for Human Values, lid van meerdere internationale organisaties die streven vrede en zich inzetten voor het bevorderen van de dialoog tussen de islam en het Westen, en tussen christenen en joden.

During the Second World War Sjalom Awraham’s father, Jacob Soetendorp, was a religious teacher and Jewish youth worker for the Orthodox Ashkenazi Jewish Community of Amsterdam and its surrounding areas. He was also studying to become a rabbi. Awraham’s mother, Maria Blits, was a dressmaker. When the mass deportations of Jews to the concentration and death camps began in mid-July 1942, Jacob Soetendorp witnessed the disappearance of more and more of his pupils. After the birth of Awraham, Maria Soetendorp did not want to go into hiding without her son. But it proved impossible to nd a place for them to be hidden together.

When the family received a call-up from the Grüne Polizei (German Security Police) to report the next day for ‘Employment in Germany’ (namely, deportation), Maria Soetendorp nally agreed to go into hiding. Three- month-old Awraham would be hidden on his own. After being housed at a number of different addresses, he eventually ended up with Bertus and Ria (Moeke) van der Kemp-Willemsen in the village of Velp, close to Arnhem. His parents were hidden in the village of Deurne in the  south of the Netherlands. Due to the ghting in and around Velp at the end of the war, Awraham’s foster father Bertus was killed and Awraham spent many hours under the rubble of the Van der Kemp’s destroyed home.

After the war, once the Soetendorp family was reunited, Jacob Soetendorp insisted that Awraham’s foster mother came to live with them for a while. This period was very confusing for Awraham. In 1948 the family emigrated to Israel, to Jerusalem. Because his father could not nd suitable work, they returned to the Netherlands ve years later. Awraham now had two brothers and a sister. After completing secondary school he studied at Leo Baeck College in London to become a rabbi.

Awraham Soetendorp is married to Sira van IJssel; together they have two daughters. Soetendorp is founder and chairman of the Jacob Soetendorp Institute for Human Values, member of several international organizations that strive for peace and are committed to promoting the dialogue between Islam and the West, and between Christians and Jews.

bottom of page