top of page

Arnold Troostwijk

Arnhem, 1941

Arnolds ouders Lex Troostwijk en Selly Hiegentlich hadden een textielgroothandel in Arnhem. Zijn zus Sara en broer Jacques waren voor de oorlog geboren. Begin oktober 1942 was zijn vader getuige van een grote razzia waarbij Arnhemse joden werden opgepakt en besloot hij ‘zich nooit over te geven aan de Duitsers’. De onder- grondse regelde contacten die hem en zijn gezin naar Zwitserland zouden helpen vluchten; Arnold werd in onderduik gebracht, want een baby meenemen was te gevaarlijk. Op 8 oktober werd hij opgehaald door een vrouw, Jannetje Doets. De dag daarna begon de ontsnappingstocht van zijn ouders met de oudste kinderen naar Zwitserland.

Jannetje en Jan Doets hadden zelf twee kinderen en Arnold werd liefdevol in het gezin opgenomen.
In september 1944 werden de inwoners van Arnhem geëvacueerd, vanwege de strijd in en rond de stad.
Het gezin Doets ging naar Middelie, nabij Purmerend, naar een broer van Jan Doets. Arnold had het daar goed, ook in de Hongerwinter: hij kwam als een bol mannetje uit de oorlog terug. Toen zijn vader hem kwam ophalen, wilde hij niet weg bij zijn ‘moeder’.

Na de oorlog overleed zijn zus Sara op elfjarige leeftijd aan blindedarm- en buikvliesontsteking. Dat was een groot verdriet voor het hele gezin en zijn moeder droeg het de rest van haar leven met zich mee. Arnold hield altijd contact met de familie Doets. In 1997 werden Jan en Jannetje Doets door Yad Yashem erkend als Rechtvaardigen onder de Volkeren.

Arnold Troostwijk studeerde economie en werkte bij Esso. Daarnaast was hij bestuurslid van de Liberaal Joodse Gemeente in Den Haag en voorzitter van de Stichting Levi Lassen. Elke jaar doet hij mee aan de etssponsor- tocht Wheels of Love Charity Bike Ride, een bene et- evenement voor het Alyn kinderziekenhuis in Jeruzalem. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen.

Arnold’s parents Lex Troostwijk and Selly Hiegentlich had a wholesale textile company in Arnhem. His sister Sara and brother Jacques were born before the war. At the beginning of October 1942 his father witnessed a huge razzia (roundup) in which Jews living in Arnhem were arrested and he decided ‘to never surrender to the German occupier’. The Resistance arranged contacts that would help him and his family ee to Switzerland; Arnold would have to go into hiding because taking a baby along was too dangerous.

On 8 October he was picked up by a woman named Jannetje Doets. The next day his parents’ escape to Switzerland with the older children was set in motion.

Jannetje and Jan Doets had two children of their own and Arnold was lovingly welcomed into the family. In September 1944, because of the major military offensive by the Allies in and around Arnhem, the residents of the town were evacuated. The Doets family went to Middelie, near Purmerend, to stay with a brother of Jan Doets. Arnold was well-cared for there, also during the Hunger Winter of 1944-45; he returned from the war as a chubby little fellow. When his father came to pick him up Arnold did not want to leave his ‘mother’.

After the war his sister Sara died of appendicitus and peritonitis at the age of eleven. The entire family was devastated and his mother carried this loss with her for the rest of her life. Arnold kept in touch with the Doets family. In 1997 Jan and Jannetje Doets were recognised by Yad Yashem as Righteous Among the Nations.

Arnold Troostwijk studied economics and worked for Esso. In addition to this he served on the board of the Liberal Jewish community in The Hague and was chairman of the Levi Lassen Foundation. Every year he participates in the sponsored Wheels of Love Charity Bike Ride, which bene ts the Alyn Children’s Hospital in Jerusalem. Arnold is married and has three children.

bottom of page